potravinové doplnky E100-E299
potravinové doplnky E300-E499
potravinové doplnky E500-E799Potravinové doplnky sa pridávajú už takmer do všetkého, do veľkého množstva potravín, do farmaceutických a kozmetických výrobkov. Niektoré výrobky však obsahujú veľké množstvo škodlivých potravinových doplnkov. Ak ich dennodenne nevedomky konzumujeme, vystavujeme sa nebezpečiu, že naše telo bude na ne časom reagovať prepuknutím nejakého, možno aj vážneho ochorenia.
Výrobcovia a obchodníci tvrdia, že je to vraj pre ochranu nášho zdravia, lebo potraviny sa tak stávajú odolnejšie voči rozkladným procesom a choroboplodným mikroorganizmom. Ďalšími doplnkami vraj vylepšujú alebo zvýrazňujú prirodzenú vôňu, chuť, farbu a iné charakteristiky potravín, farmaceutických a  kozmetických výrobkov, ktoré vnímame našimi zmyslami. Zdá sa však, že v mnohých prípadoch ide skôr o nemalé zisky, ktoré potravinové doplnky výrobcom prinášajú, keďže potraviny už netreba toľko chladiť, netreba sa s nimi k zákazníkovi tak ponáhľať, ale najmä sa dajú predať aj výrobky mizernej kvality, stačí ich ofarbiť, ochutiť, aromatizovať a zakonzervovať.
Čo s tým? Zatiaľ jedinou a účinnou možnosťou je nakupovať iba bezpečné potraviny a ostatné výrobky, ktoré škodlivé doplnky neobsahujú. Tak si konečne aj výrobcovia a obchodníci začnú uvedomovať, že o ich nezdravé produkty je malý záujem a prestanú ich vyrábať a predávať. 
Potravinové doplnky (aditíva alebo inak É-čka) sú uvádzané na obaloch alebo štítkoch kupovaných potravín. Sú označované zvyčajne písmenom E za ktorým nasleduje číslo alebo býva uvedený iba slovný názov potravinového doplnku.

Toto rozdelenie potravinových doplnkov na červené, ružové a zelené je urobené pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť autorom tejto stránky, oficiálne sa takto nedelia.


E  (červené) sú potravinové doplnky nebezpečné pre zdravie.
E   (ružové) sú potravinové doplnky nebezpečné pre zdravie ak ich prijímame vo väčších množstvách.
E   (zelené) sú potravinové doplnky, u ktorých nie sú známe škodlivé účinky 
alergén  takto označené potravinové doplnky môžu vyvolať rôzne alergické a astmatické reakcie, kožný ekzém alebo astmatický záchvat u precitlivených jedincovGlazúrovacie látky, sladidlá, baliace plyny


E900  dimetylsilikónový olej
nie sú známe nežiadúce účinky
E901  včelí vosk
nie sú známe nežiadúce účinky
E902  vosk kandelila
nie sú známe nežiadúce účinky, má rastlinný pôvod
E903  kamaubský vosk 
nie sú známe nežiadúce účinky, má rastlinný pôvod, získava sa z paliem južnej Ameriky
E904  šelak
nie sú známe nežiadúce účinky, získava sa z hmyzu
E905  mikrokryštalický vosk
nie sú známe nežiadúce účinky
E905a      minerálne oleje (tekutý parafín a tekutá vazelína)
vyrábajú sa z ropy, hromadia sa v organizme a spôsobujú zápaly, potlačujú vstrebávanie tukov a vitamínov rozpustných v tukoch, pri vonkajšom použití na kozmetické účely sú bezpečné ak sú kvalitné
E905b      ropná vazelína (biela vazelína)
vyrába sa z ropy, hromadí sa v organizme a spôsobuje zápaly, potlačuje vstrebávanie tukov a vitamínov rozpustných v tukoch, pri vonkajšom použití na kozmetické účely je bezpečná ak je kvalitná
E905c      ropný vosk
nie sú známe nežiadúce účinky
E906      guma benzoe
nie sú známe nežiadúce účinky, má rastlinný pôvod
E907      hydrogenovaný poly-1-decén
nie sú známe nežiadúce účinky
E908      vosk z ryžových otrúb
nie sú známe nežiadúce účinky
E909      smermacetiový vosk
nie sú známe nežiadúce účinky
E910      estery vosku
nie sú známe nežiadúce účinky
E911      metylestery mastmých kyselín 
nie sú známe nežiadúce účinky
E912      estery montánových kyselín
nie sú známe nežiadúce účinky, získavajú sa z uhlia alebo rašeliny
E913      lanolín
nie sú známe nežiadúce účinky, získava sa z ovčej vlny
E914      oxidovaný polyetylénový vosk
nie sú známe nežiadúce účinky, používa sa len na povrchové ošetrenie citrusových plodov, melónov atď. 
E915     metylester glycerolu
nie sú známe nežiadúce účinky
E916     jodid vápenatý
v malých dávkach nie je nebezpečný
E917     jodid draselný
v malých dávkach nie je nebezpečný
E918     oxidy dusíka
sú to prevažne toxické škodlivé látky, znečisťujúce  aj životné prostredie
E919     oxichlorid dusný
je to vysoko toxický zdraviu škodlivý plyn
E920     L-cysteín
v malých dávkach nie sú známe nežiadúce účinky, získava sa z vlasov a peria
E921     L-cystín
v malých dávkach nie sú známe nežiadúce účinky
E922    persíran draselný
je to toxická, škodlivá látka, ktorá by sa nemala používať 
E923    persíran amónny
je to toxická, škodlivá látka, ktorá by sa nemala používať
E924a   bromičnan draselný
môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, plynatosť, je rakovinotvorný, na pokusných zvieratách vyvoláva rôzne druhy nádorov
E924b   bromičnan vápenatý
 pozri E924a
E925     chlór
je to toxický a dráždivý plyn, ničí výživné látky v potravinách, používa sa na dezinfekciu pitnej vody, konzerváciu ovocia a zeleniny. Nie je zdravé dlhodobo piť vodu, kde chlór cítime, sú určité náznaky, že môže vyvolávať nádorové ochorenia
E926     oxid chloričitý
pozri E925
E927a   azoformamid
v malých dávkach nie sú známe nežiadúce účinky, ale vo väčších množstvách môže spôsobiť tvorbu obličkových kameňov
E927b   močovina (karbamid)
nie sú známe nežiadúce účinky, močovina sa tvorí aj v našom organizme ako produkt metabolizmu, pridáva sa do žuvačiek, kysnutého pečiva, do vína
E928 alergén    benzoyl peroxid
môže vyvolať alergické a astmatické reakcie, zažívacie problémy, po určitej dobe sa mení na kyselinu benzoovú vedú sa však diskusie o tom, že v kombinácii s niektorými inými látkami oxidatívneho charakteru vzniká z kyseliny benzoovej a jej derivátov rakovinotvorný benzén.
E929         peroxid acetónu
je to štipľavo zapáchajúca látka, hoci nie sú známe nežiadúce účinky tejto látky pri použití v malom množstve, pri priamej manipulácii s ňou si môžeme podráždiť pokožku a oči
E930         peroxid vápenatý
hoci nie sú známe nežiadúce účinky tejto látky pri použití v malom množstve, pri priamej manipulácii s ňou si môžeme podráždiť pokožku 
E938      argón
používa sa na balenie potravín, kde vytvára ochrannú atmosféru, dáva sa tiež do sprejov, kde tvorí hnací plyn. Nachádza sa v atmosfére a je celkom neškodný. 
E939      hélium
pozri E938
E940         dichlórdifluórmetán 
je to plynná látka bez zápachu a bez farby. Aj keď v malých množstvách nemá žiadne nežiadúce účinnky na naše zdravie, látka patrí do skupiny látok označovaných ako freóny, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu zeme, preto by sa nemala používať
E941      dusík
je to neškodný plyn bez zápachu a bez farby, ktorý celý život vdychujeme, pretože sa nachádza v našej atmosfére (až 78% obsahu). Používa sa na  balenie potravín, kde vytvára ochrannú atmosféru a na zmrazovanie a chladenie potravín.
E942      oxid dusný
je to neškodný bezfarebný plyn s nasladlou vôňou a chuťou. Najčastejšie sa používa ako hnací plyn v šľahačkách.   
E943a    bután 
hoci je tento plyn v malých množstvách neškodný, pre jeho horľavosť až výbušnosť sa prestáva používať a v niektorých krajinách je zakázaný.
E943b    izobután
pozri E943a
E944      propán
v malých množstvách je to neškodný plyn bez zápachu, ťažší ako vzduch 
E945      chlórpentafluóretán
používa sa ako hnací plyn v sprejoch. Aj keď v malých množstvách nemá žiadne nežiadúce účinnky na naše zdravie, látka patrí do skupiny látok označovaných ako freóny, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu zeme, preto by sa nemala používať
E946      oktafluórcyklobután
pozri E945
E947      vodík
používa sa ako hnací plyn v sprejoch, je celkom bezpečný
E948      kyslík
kyslík dýchame, bez neho by sme neprežili, je celkom bezpečný
E950      acesulfam K (acesulfám draselný)
bezkalorické 200x sladšie umelé sladidlo ako cukor; vynájdené v roku 1967, nazývané tiež Sunett; používa sa vo veľkom množstve v potravinárskych a farmaceutických výrobkoch. Boli uskutočnené rozsiahle testy na stanovenie genotoxicity a karcinogenity (nádorotvornosti) tejto látky s negatívnym výsledkom. Neboli teda potvrdené doposiaľ žiadne rakovinotvorné účinky acesulfámu na ľudský organizmus ani pri použití vysokých dávok.
E951      aspartám
200x sladšie umelé sladidlo ako cukor, pridáva sa do veľkého množstva potravín. Po zverejnení výsledkov, že aspartám spôsobuje vo vysokých koncentráciách mierne zvýšenie nádorových ochorení u potkanov boli uskutočnené rozsiahle testy na stanovenie genotoxicity a karcinogenity (nádorotvornosti) tejto látky s negatívnym výsledkom. Neboli teda potvrdené doposiaľ žiadne rakovinotvorné účinky aspartámu na ľudský organizmus ani pri použití vysokých dávok. U niektorých ľudí však môže spôsobovať bolesti hlavy a závraty najmä u tých, čo trpia na fenylketonúriu.
E952      cyklamáty (cyklamát sodný, cyklamát vápenatý
sú to umelé sladidlá, pripližne 50x sladšie ako cukor. Pre ich spojitosť s nádorovými ochoreniami boli cyklamáty zakázané používať v niektorých krajinách, napríklad v USA. Na pokusoch s hlodavcami bolo zistené, že dokážu poškodiť embryá a semenníky. Vyššie dávky môžu vyvolať bolesti hlavy.
E953      izomalt
vyrába sa z cukrovej repy, je však menej sladký ako cukor, nemá žiadne nežiadúce účinky, vo vysokých dávkach má mierne laxatívne účinky
E954      sacharín
umelé sladidlo 300x sladšie ako cukor. Vyrába sa z toluénu, čo je nádorotvorná látka. Na hlodavcoch dokáže mierne zvyšovať tvorbu nádorových ochorení, najmä rakoviny močového mechúra. Boli uskutočnené rozsiahle testy na stanovenie genotoxicity a karcinogenity (nádorotvornosti) tejto látky. Neboli však zatiaľ s určitosťou potvrdené rakovinotvorné účinky sacharínu na ľudský organizmus. V určitom období v minulosti bolo používanie sacharínu celkom zakázané, potom ho používať zase povolili.  Pri vyšších dávkach môže sacharín spôsobiť bolesti hlavy, hnačku alebo alergické reakcie. Zvyšujú sa tiež hladiny inzulínu, čo môže viesť k vzniku cukrovky.
E955     cukralóza
umelé sladidlo 600x sladšie ako cukor, 2x sladšie ako sacharín,  vyrába sa zo sacharózy (z cukru). Boli uskutočnené rozsiahle testy prípadných nežiadúcich účinkov, doposiaľ neboli zistené žiadne nežiadúce účinky cukralózy na ľudský organizmus.
E956     alitam
nové umelé sladidlo 2000 x sladšie ako cukor, 7x sladšie ako sacharín. Vyrába sa z dvoch aminokyselín. Zatiaľ nie sú známe žiadne nežiadúce účinky, ale testovanie stále prebieha.
E957     thaumatín
prírodné sladislo 2000- 3000 x sladšie ako cukor, získava sa z rastliny Thaumatococcus daniellii rastúcej v západnej Afrike.Tu ju stáročia používali domorodé kmene ako sladidlo. Nie sú známe žiadne nežiadúce účinky. 
E958     glycirizín
prírodné sladislo 50 x sladšie ako cukor, získava sa zo sladkého drievka. Nie sú známe vedľajšie účinky, ale po dlhodobou užívaní stúpa z neho krvný tlak.
E959     neohesperidín DC
sladislo 1000 x sladšie ako cukor, získava sa z nezrelých pomarančov a grapefruitov. Nie sú známe nežiadúce účinky
E960     stéviolglykozidy
prírodné sladislo 300 x sladšie ako cukor, získava sa z rastliny Stevia rebaudiana, ktorá pochádza z južnej Ameriky.Tu ju stáročia používali domorodé kmene ako sladidlo. Nie sú známe žiadne nežiadúce účinky. 
E965      maltitol
je približne rovnako sladký ako cukor, nemá žiadne nežiadúce účinky, ale vo vyšších dávkach môže spôsobiť zažívacie problémy.
E966      laktitol
je menej sladký ako cukor, vyrába sa z laktózy, nemá žiadne nežiadúce účinky, ale vo vyšších dávkach môže spôsobiť zažívacie problémy.
E967      xylitol
je približne rovnako sladký ako cukor, nemá žiadne nežiadúce účinky ale vo vyšších dávkach môže spôsobiť zažívacie problémy.
E999      extrakt kvijalovej kôry
získava sa z kôry stromu Quillaja saponaria, používa sa ako penotvorná látka, nemá žiadne nežiadúce účinky

Ďalšie potravinové doplnky


E1000      kyselina cholová
je to jedna zo žlčových kyselín, používa sa vo farmaceutických výrobkoch, v normálnych dávkach nemá nežiadúce účinky.
E1001      bromelaín
je to proteolitický enzým, získava sa z kmeňa ananásu, používa sa na zjemnenie mäsa alebo vo farmácii a medicíne. Nemá žiadne nežiadúce účinky v doporučených dávkach
E1100      amyláza
v doporučených dávkach nemá nežiadúce účinky, používa sa na štiepenie škrobu.
E1102      glukózooxidáza
v doporučených dávkach nemá nežiadúce účinky
E1103      invertáza
v doporučených dávkach nemá nežiadúce účinky, používa sa v pekárenstve
E1104      lipáza
v doporučených dávkach nemá nežiadúce účinky, je to enzým štiepiaci tuky
E1105      lyzozým
v doporučených dávkach nemá nežiadúce účinky, používa sa v medicíne a na antimikrobiálnu ochranu potravín
E1200      polydextróza
v doporučených dávkach nemá nežiadúce účinky, pridáva sa do mnohých potravín, vo vyšších dávkach môže spôsobiť hnačky
E1201      polyvinylpyrolidón
v doporučených dávkach nemá nežiadúce účinky, používa sa v medicíne i v potravinárstve napríklad na vyčírenie bieleho vína
E1202     polyvinylpolypyrolidón
pozri E1201
E1204     pullulán
je to polysacharid bez chuti, nemá nežiadúce účinky, využíva sa najmä v kozmetike a farmácii
E1400     dextríny
sú to nízkomolekulárne polysacharidy, pridávajú sa do mnohých potravín, nemajú nežiadúce účinky
E1401     kyselinami modifikované škroby
pridávajú sa do rôznych potravín, nemajú nežiadúce účinky
E1403     bielené škroby
používajú sa menej, nemajú nežiadúce účinky
E1404     oxidovaný škrob
pridávajú sa do rôznych potravín, nemajú nežiadúce účinky
E1405     enzymaticky modifikované škroby
pridávajú sa do rôznych potravín, nemajú nežiadúce účinky
E1410     monoškrobfosfát
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1411     diškrobový glycerol
používa sa menej, nemá nežiadúce účinky
E1412     diškrobfosfát
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky, vo vyšších množstvách môže odvádzať z tela vápnik
E1413     fosfátový diškrobfosfát
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky, vo vyšších množstvách môže odvádzať z tela vápnik
E1414     acetylovaný diškrobfosfát
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky, vo vyšších množstvách môže odvádzať z tela vápnik
E1420     acetanhydridom acetylovaný škrob
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1421     acetylovaný škrob esterifikovaný vinylacetátom 
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky, vo vyšších dávkach môže zapríčiniť tráviace problémy
E1422     acetylovaný diškrobadipát 
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1423     acetylovaný škrobový glycerol
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1430     diškrobový glycerín
používa sa menej, nemá nežiadúce účinky
E1440     hydroxypropylovaný škrob
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1441     hydroxypropyldiškrobglycerín
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1442     hydroxypropyldiškrobfosfát
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1443     hydroxypropyldiškrobglycerol
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1450     škrob oktenyljantaran sodný
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1451     acetylovaný oxydovaný škrob
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1501     benzylované uhľovodíky
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1502     bután-1,3-diol
používa sa v tabakovom priemysle, nemá nežiadúce účinky
E1504     etylacetát
pridáva sa do rôznych, najmä ovocných potravín, nemá nežiadúce účinky
E1505     trietylacetát
pridáva sa do rôznych potravín, nemá nežiadúce účinky
E1510     etylalkohol, etanol
pridáva sa do rôznych potravinárskych a farmaceutických výrobkov, pri rozumnom užívaní nemá nežiadúce účinky
E1516     monoacetát glycerolu
pridáva sa do rôznych potravín, v doporučenom dávkovaní nemá nežiadúce účinky
E1517     diacetát glycerolu
pridáva sa do rôznych potravín, v doporučenom dávkovaní nemá nežiadúce účinky
E1518     triacetát glycerolu
pridáva sa do rôznych potravín, v doporučenom dávkovaní nemá nežiadúce účinky
E1520     propylénglykol
pridáva sa do rôznych potravinárskych a farmaceutických výrobkov, pri zvýšenom dávkovaní spôsobuje celý rad zdravotných problémov a ochorení
E1521     polyetylénglykol
pridáva sa do rôznych potravinárskych, kozmetických a farmaceutických výrobkov, pri zvýšenom dávkovaní spôsobuje celý rad zdravotných problémov a ochorení
E1525     hydroxyetylcelulóza
pridáva sa do rôznych potravín, v doporučenom dávkovaní nemá nežiadúce účinky
spýtajte sa ako vyzdravieť:
informácie o bylinných kúrach

ďalšia (veľká) stránka dr.Chreňa:
http://www.liecbabylinkami.euweb.cz/